ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγοντας  στρατηγικά τις περιοχές ανάπτυξης σε τοποθεσίες που διαθέτουν ικανοποιητικό ηλιακό δυναμικό, ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες και επάρκια δικτύου. Ιδιαίτερη μέριμνα κατά την επιλογή των τοποθεσιών για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών δίνεται στη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας που συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου αλλά και κόστους τόσο κατά την κατασκευή κάθε έργου όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του.    

16 σημεία παρουσίας στην Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας

  • Ν. Μεσσήμβρια (Δήμος Χαλκηδόνας)

  • Βαθύλακκος (Δήμος Χαλκηδόνας)

  • Γέφυρα (Δήμος Χαλκηδόνας)

  • Πεντάλοφος (Δήμος Ωραιοκάστρου)

  • Ανθόφυτο (Δήμος Κιλκίς)