Niki 51A/ 998.4kw

 • Iσχύς: 998.4 kw

 • Έκταση: 20945 m²

 • Αδειοδότηση: Μάρτιος 2021

 • Αριθμός πρωτοκόλλου:
  ΔΠΜ-Θ 33696/2020

 • Κολώνες μέσης τάσης: στα ≤300m

 • Πρόσβαση: χωματόδρομος

 • Κλίση οικοπέδου: + -0.5%

 • Ενοίκιο: ‎200 €/στρέμμα

 • Πώληση: Επικοινωνήστε μαζί μας