Βαθύλακκος 1/1,250 MW

Υπό αδειοδότηση φωτοβολταικά πάρκα στην περιοχή “Βαθύλακκος”, στο Δήμο Χαλκηδόνας , στο νομό Θεσσαλονίκης  και στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας

  • Iσχύς: 1,250 MW

  • Έκταση: 19,759 m²

  • Αδειοδότηση: Νοέμβριος 2021

  • Αριθμός πρωτοκόλλου: Οκτώβριος 2020

  • Κολώνες μέσης τάσης: στα 124m

  • Πρόσβαση: άσφαλτος και χωματόδρομος 230m 

  • Κλίση οικοπέδου: + -0,5%

  • Τιμή ρεύματος:                      73,57€/MWh - 65 €/MWh 

  • Ενοίκιο: 190 €/στρέμμα

  • Πώληση: 99.000 €